Schedule

Program
MAR
29
9:30 AM
Bhavani Prakash Rao (Veena), Prasanna Venkatesh (Veena), Amrutha Viswanatha (Veena), Prakash Rao (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 9:30 AM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
10:10 AM
Kalyani Ramani (Vocal), Neha Krishnamachary (Violin), Keerthi Venkataramani (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 10:10 AM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
10:45 AM
Simanthini Kauta (Vocal), Arun Ramamurthi (Violin), Lakshmisa Sridhar (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 10:45 AM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
11:20 AM
Neyveli Ramalakshmi (Vocal), Anjna Swaminathan (Violin), Kumar Kanthan (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 11:20 AM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
1:30 PM
Rajeswari Satish (Vocal), Radhika Mani (Violin), Suresh Ramachandran (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 1:30 PM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
2:15 PM
D.B. Ashwin (Vocal), Arun Ramamurthi (Violin), Rajna Swaminathan (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 2:15 PM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
3:00 PM
Lecture Demonstration
Talk on Dikshitar and his kritis
Anantha Krishnan
 Sunday, March 29th, 2015 at 3:00 PM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
MAR
29
3:15 PM
Abhishek Raghuram (Vocal), Akkarai S. Subhalakshmi (Violin), Anantha R. Krishnan (Mrdangam)
 Sunday, March 29th, 2015 at 3:15 PM
  Guruvayurappan Temple - Morganville ()
APR
8
5:30 PM
K.A. Seshadri (Vocal)
 Wednesday, April 8th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
8
6:30 PM
M.R. Rajeshwari (Vocal)
 Wednesday, April 8th, 2015 at 6:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
8
7:30 PM
Uma (Vocal), Mythili (Vocal), Subha (Vocal)
 Wednesday, April 8th, 2015 at 7:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
8
8:30 PM
Kavitha Easwaran (Vocal)
 Wednesday, April 8th, 2015 at 8:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
9
5:30 PM
C. Neha (Veena)
 Thursday, April 9th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
9
6:15 PM
Mohanalakshmi (Vocal)
 Thursday, April 9th, 2015 at 6:15 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
9
7:00 PM
Children of Kalpathy

 Thursday, April 9th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
10
5:30 PM
Pathanjali Kalakshetra - Nurani (Dance)
 Friday, April 10th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
10
7:00 PM
Ambikapuram Sivaraman (Vocal), Thiruvizha Viju S. Anand (Violin), Coimbatore G. Prakash (Mrdangam), Coimbatore G. Suresh (Ghatam)
 Friday, April 10th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
11
5:30 PM
Sai Vignesh (Vocal), Swaminathan (Violin), Karthik (Mrdangam), E.M. Dipu (Ghatam)
 Saturday, April 11th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
11
7:00 PM
K. Suryanarayanan (Vocal), Kodunthirapally Subbaraman (Violin), Kallekulangara P. Unnikrishnan (Mrdangam), E.M. Dipu (Ghatam)
 Saturday, April 11th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
12
5:30 PM
Nivedita Ramnath (Dance)
 Sunday, April 12th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
12
7:00 PM
Seshadreeswaran (Vocal), M.N. Murthy (Violin), K.P. Parameswaran (Mrdangam), Kadanad Ananthakrishnan (Kanjira)
 Sunday, April 12th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
13
5:30 PM
Gayathri (Vocal), Preetha (Vocal)
 Monday, April 13th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
13
6:15 PM
C.S. Saraswathy (Vocal)
 Monday, April 13th, 2015 at 6:15 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
13
7:00 PM
N.J. Nandhini (Vocal), Bindu K Sharan (Violin), K.H. Vineeth (Mrdangam), Attingal Madhu (Kanjira)
 Monday, April 13th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
14
7:00 PM
Jugalbandi
Praveen Godkhindi (Flute), M.K. Pranesh (Flute), Anoor Ananthakrishna Sharma (Mrdangam), Udayraj Karpur (Tabla)
 Tuesday, April 14th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
15
5:30 PM
V.R. Raghavakrishna (Vocal), Saraswati Murti (Violin), Venkat Praveen (Mrdangam), Alapuzha Manoharan (Ghatam)
 Wednesday, April 15th, 2015 at 5:30 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
15
7:00 PM
Sreevalsan J. Menon (Vocal), Idappally Ajith Kumar (Violin), Nanjil A.R. Arul (Mrdangam), Vazhapilli Krishnakumar (Ghatam)
 Wednesday, April 15th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()
APR
16
7:00 PM
Mathangi Sathyamoorthy (Vocal), Thiruvizha Viju S. Anand (Violin), G. Babu (Mrdangam), Manjoor Unnikrishnan (Ghatam)
 Thursday, April 16th, 2015 at 7:00 PM
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy
 Manthakkara Sree Mahaganapathy Temple, New Kalpathy ()